• Tag fact

    Résultats pour la recherche du tag fact :
  • ...madowasu darou. Sabaki no hi ui wa mohaya kako to nari Before too long. We've got to face the fact. Kakan wa hikari motomen to hossuru Let us pray Mirror of truth. Beni wa kurenai ni somerareta hana to naru I said so. Shibe wa motome ai arata naru chi wa umareyo...

    Lire la suite...